Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Cigar LOTUS slim (bao 30 điếu) 100.000 
100.000 
× Tycoon mini (hộp thiếc 20 điếu có đầu lọc) - Cherry 140.000 
140.000 

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 240.000 
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 276.000