Điều kiện đổi trả hàng:
– Sản phẩm được đổi trả hàng 1 tuần kể từ ngày mua hàng, căn cứ theo Hóa đơn bán hàng / Xuất kho.
– Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không vỡ, không có dấu hiệu đã sử dụng.
– Tem/seal  của nhà cung cấp phải còn nguyên không rách, không bong.
– Nhà cung cấp có quyền từ chối đổi trả hàng đối với sản phẩm không phải của cửa hàng bán ra, không có chứng từ mua hàng hoặc không có tem của nhà cung cấp.

  • Khách hàng có quyền đổi sang sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị sản phẩm đổi
  • Khách hàng có quyền trả lại sản phẩm nếu như sản phẩm bị lỗi không thể sử dụng được như mốc, mọt
  • Đối với sản phẩm trong hộp có nhiều sản phẩm nhỏ, khách đang dùng dở, khách hàng không có quyền trả lại sản phẩm hoặc đổi sang sản phẩm khác nhưng cửa hàng sẽ cân nhắc mua lại sản phẩm dùng dở với giá hợp lý

Trong mọi trường hợp, quyết định của cửa hàng là quyết định cuối cùng