Partagas Aristocrats (Điếu lẻ)

160.000 

Điếu xì gà Partagas Aristocrats là một lựa chọn rất tốt cho một điếu xì gà mạnh và khi thời gian là điều cốt yếu. Đi cùng với rượu hoặc sau một bữa ăn ngon.
• Xì gà phức tạp, với hương vị cà phê kem, gỗ và ca cao ngoài hương vị lá xì gà chủ đạo.
• Với thời gian ủ 5 năm, điếu xì gà càng trở nên phức tạp và đượm hơn.
Xì gà này chỉ đơn giản mang lại trải nghiệm thương hiệu Partagas đặc trưng với chi phí phù hợp.

Hết hàng