Cigar LOTUS No 2 (hộp sắt 5 điếu)

850.000 

CIGAR LOTUS: No II SẮT

Độ dài : 93 mm x 16,67 mm

Màu áo của cigar LOTUS No II :  nâu sáng

Độ mạnh : Trung bình

Thời gian thưởng thức : 25 – 35 phút

Thời gian thưởng thức : 20 – 30 phút