Cigar LOTUS No 1 (hộp giấy 5 điếu)

650.000 

Cigar LOTUS CLUB No I size : 38

Màu áo : nâu sáng

Độ dài của Cigar LOTUS CLUB No I : 84 mm x 15,08 mm

Độ mạnh : nhẹ tới trung bình

Thời gian thưởng thức : 20 – 30 phút

Hết hàng