Villiger Mini Classic

Giá gốc là: 150.000 ₫.Giá hiện tại là: 100.000 ₫.

Villiger Mini Sumatra Classic là lọai cigar nhẹ, lá quấn ngoài tự nhiên từ vùng Sumatra của Indonesia với vị cổ điền, thơm và dễ chịu. Hỗn hợp thuốc lá Virginia, African Burley và Cavendish tạo ra các vị lá thuốc tự nhiên và hương thơm đậm đà khó quên.

Hết hàng