Romeo y Julieta Belvederes (Điếu lẻ)

160.000 

Romeo y Julieta Belvederes là một lựa chọn rất tốt cho một điếu xì gà sử dụng hàng ngày.
• Giá cả phải chăng, nhưng với một cấu trúc tuyệt vời và hương vị Romeo y Julieta điển hình, rất nhiều tuyết tùng, hương hoa và một lượng gia vị tốt.
• Càng để lâu lại càng ngon. Nếu để 3 năm, điếu xì gà thực sự trở nên phức tạp hơn và cũng mạnh mẽ hơn.
Xì gà này có thể thu hút cả người mới hút và người hút thuốc Cuba nhiều năm.

Hết hàng