Gilberto Oliva Reserva Toro (điếu lẻ)

200.000 

Thương hiệu Oliva đồng nghĩa với xì gà hàng đầu. Thương hiệu đã tích lũy được một số giải thưởng và được hoan nghênh kể từ khi ra mắt vào những năm 1990. Người đàn ông đã khởi đầu tất cả, ông Gilberto Oliva, Jr. đã được coi là thành công trong thương hiệu của mình, và xì gà mới nhất của Oliva, Gilberto Oliva Reserva là một cống nạp phù hợp của gia đình truyền thống này.

Tự hào với một loại lá gói Indonesia có răng và lá lõi dài cao cấp từ Nicaragua, loại xì gà được đánh giá hạng ’90’ này thể hiện hương vị đậm đà của ca cao, da và đất. Một bản phát hành mới được hoan nghênh sẽ được hưởng ứng trong nhiều năm tới.

Hết hàng