Lưu trữ thẻ: Villiger Mini Filter

Khuyến mãi cho dòng Villiger Mini Filter

Khuyến mãi cho dòng Villiger Mini Filter

Giảm ngay 20% tổng tiền khi KH mua đủ 3 loại Villiger Mini Filter mà Xì gà Mini đang có: Villiger Black Mini Filter, Villiger Gold Mini Filter và Villiger Red Mini Vanilla Filter
Giảm tiếp 10% khi KH mua theo SL lớn (1 tút 5 hộp đối với Villiger Red Mini Vanilla Filter và Villiger Black Mini Filter; 1 tút 10 hộp đối với Villiger Gold Mini Filter