Tag Archives: khuyến mãi chào hè

Chương trình khuyến mại chào hè 2017

Mua 5 hộp Villiger Mini Espresso hoặc Vanilla; Cafe Creme Arome hoặc Original. Đồng giá 120k/hộp 10 điếu. Cứ mỗi 5 hộp làm tròn sẽ được tặng 01 tẩu (ví dụ 10 hộp tặng 2 tẩu, 15 hộp tặng 3 tẩu …) Chương trình không áp dụng cho khách hàng mua với giá sỉ nguyên cây 10h