Tag Archives: khuyến mãi quốc khánh

Khuyến mãi lớn nhân ngày quốc khánh 2-9

Khuyến mãi lớn nhân ngày quốc khánh 2-9 giảm giá 29% cho các sản phẩm H.Upman Aperitif và Romeo y Julieta Romeos Giá từ 500k còn 355k (áp dụng mua trong 2 ngày 1/9 và 2/9, 2 sản phẩm trở lên)